જ્યાં જાવ ત્યાં સત્કાર મેળવવાની ચાવી

મોબાઈલ પર ની વાતચીતમાં કયો શબ્દ વારંવાર વપરાય છે તેની ન્યૂયોર્કની ટેલીફોન કંપનીએ બારીક તપાસ કરી હતી. તમે સમજી શક્યા હશો કે વાતચીતમાં સૌથી વધારે ઉપયોગ પ્રથમ પુરુષ સર્વનામ હું કેપિટલ I નો થાય છે. હું…હું અને હું. જે ગ્રુપ ફોટોગ્રાફમાં તમારી છબી હોય તે ફોટોગ્રાફ જોતા તમને પહેલી નજર તમારી છબી પર જ જાય છે ને? એ જ બતાવે છે કે દુનિયામાં દરેક જણ પોતાનામાં જ રસ લે છે. તમે એમ જો સમજતા હોય કે લોકો તમારામાં રસ લે છે એ વાત બિલકુલ ખોટી છે. તમે અને હું જાણીએ છીએ કે લોકો બીજા લોકોને પોતાના સ્વાર્થમાં રસ લેતા કરવાના ખાલી વલખા માર્યા કરે છે તેમ કરવાથી કંઈ વળતું નથી લોકોને તમારામાં કે મારામાં રસ નથી. સવાર બપોર કે સાંજ લોકો પોતાના જ સ્વાર્થના વિચારમાં ગુલતાન રહેતા હોય છે. હા, તમારી પાસે કોઈ કામ કઢાવવું હોય ત્યારે તમને એવું લાગતું હોય છે કે એ લોકો તમારામાં ખૂબ રસ લે છે. મિત્રો બનાવવા હોય તો આપણે લોકોને આનંદ અને ઉત્સાહથી આવકાર આપવો જોઈએ. જ્યારે મોબાઈલ પર વાત કરીએ ત્યારે Hello શબ્દ પણ એવી રીતે ઉચ્ચારવો જોઈએ કે જેથી તમને સામા માણસ સાથે વાત કરતા આનંદ થયો છે એવો સામા વ્યક્તિને ભાસ થાય. ન્યૂયોર્ક ની ટેલીફોન કંપની પોતાના ઓપરેટરોને તાલીમ આપવાની પાઠશાળા ચલાવે છે. જેમાં નંબર પ્લીઝ એવા સ્વરથી બોલવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે. જેથી કરીને ગ્રાહક એમ સમજે કે તેને આવકાર આપવામાં આવે છે. તમે પણ આવતીકાલથી ટેલિફોન પર આવા જ સ્વરથી વાત કરવાનો નિયમ રાખજો. આપણા લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી ત્રણટર્મ સુધી સળંગ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા. અને છેલ્લા દસ વર્ષથી ભારતના પ્રધાનમંત્રી છે તેનું રહસ્ય શું? શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી નાનામાં નાના વ્યક્તિની વાતને ધ્યાનથી સાંભળતા હોય છે અને તેમાં રસ લેતા હોય છે. તેથી જ તેઓ અડીખમ ભારતના અડીખમ પ્રધાનમંત્રી છે.

Social