સાણંદ તાલુકામાં સફાઈ અભિયાનને તેજ બનાવવા કચરાના નિકાલ માટે ગ્રામ પંચાયતને વાહનો ફાળવ્યા

સાણંદ તાલુકાના ગામે ગામે સફાઈ અભિયાનને તેજ બનાવવા માટે અલગ અલગ 20 જેટલી ગ્રામ પંચાયતને ઘન કચરાના નિકાલ માટે વાહનનોની ફાળવણી કરાઇ છે. સાણંદ તાલુકા પંચાયત ખાતે ચાંગોદર અને ચેખલા જિલ્લા પંચાયત સીટના 20 જેટલા ઘન કચરાના નિકાલના વાહનો જેવા કે ટ્રેક્ટર ટ્રોલી,ડીઝલ રિક્ષા તથા ઇ રિક્ષા ગાંધીનગર લોક સભાના સાંસદ અમિતભાઈ શાહ, તાલુકાન નાણાંપંચ, જિલ્લા નાણાંપંચ અને તાલુકા સ્વભંડોળમાંથી ખરીદેલ વાહનોને જિલ્લા પ્રમુખ કંચનબા જગદીશસિંહ વાઘેલા, તાલુકા પ્રમુખ વસંતબા કિરીટસિંહ વાઘેલા, જિલ્લા પંચાયતની મોડસર સીટના સદસ્ય રમીલાબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ, તાલુકા ઉપ પ્રમુખ વાસુભાઈ પટેલ, ભાજપ જિલ્લા મહામંત્રી શૈલેશભાઈ દાવડા, તાલુકા પ્રમુખ ખોદભાઈ પટેલ સહિત ટીડીઓ અને તાલુકાનાં સદસ્યોની ઉપસ્થિતિમાં ગામ પંચાયતને ફાળવણી કરવામાં આવી હતી

Social