સાણંદમાંથી ઈંગ્લીશ દારૂની 60 બોટલ સાથે એક ઈસમ પકડાયો

સાણંદના નળ સરોવર રોડ પર હાઉસીંગ બોર્ડ પાછળનાં છાપરામાં ઈંગ્લીશ દારૂનું વેચાણ થતું હોવાની બાતમી આધારે સાણંદ પોલીસે રેડ કરી 60 ઈંગ્લીશ દારૂ જપ્ત કરી એક શખ્સની પોલીસે અટકાયત કરી ગુનો નોંધાયો છે.
સાણંદ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે સાણંદ શહેરના નળ સરોવરના સ્મસાન વાળા રોડ ઉપર હાઉસીંગનાં પાછળનાં છાપરામાં પ્રભુભાઈ ચુનારા નામનો ઈસમ ભારતીય બનાવટનો વિદેશીદા રૂનો જથ્થો રાખી વેચાણ કરે છે, જેથી સાણંદ પોલીસે બાતમી વાળા સ્થળે રેડ કરી હતી, છાપરાનાં પાછળનાં ભાગે બાવળની ઝાડીમાં કચરાની નીચેથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની 60 (કિં.રૂ.12000) બોટલ પોલીસે જપ્ત કરી પ્રભુભાઇ ઉર્ફે રઘો ચહાભાઈ સોમાભાઈ ચુનારા (ઉ.વ.26)ની અટકાયત કરી તેના વિરુદ્ધ સાણંદ પોલીસે ગુનો નોંધયો છે.

Social