ગાયક કલાકાર કિંજલ દવેની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો, 26 માર્ચ સુધી ચાર-ચાર બંગડી ગીત ગાઈ શકશે નહી

    ગાયક કલાકાર કિંજલ દવેની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. ચાર-ચાર બંગડી ગીતથી પ્રખ્યાત થયેલ કિંજલ દવેનો વિવાદ વધ્યો છે. કિંજલ દવેના ગીત પર હાઈકોર્ટે સ્ટે લંબાવ્યો છે. કિંજલ દવે 26 માર્ચ સુધી ચાર-ચાર બંડગી ગીત ગાઈ શકશે નહી. રેડ રિબોન એન્ટરટેનમેન્ટ દ્વારા સેશન્સ કોર્ટનાં ચુકાદાને હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. અગાઉ સેશન્સ કોર્ટે કોપીરાઈટનો દાવો કરતી અરજી ફગાવી હતી. હાઈકોર્ટમાં અપીલ બાદ કોર્ટે કિંજલ દવેને જાહેરમાં ગીત ગાવા પર રોક લગાવી હતી. 26 માર્ચે આ અંગે વિગતવાર સુનાવણી હાથ ધરાશે.
  ગુજરાત હાઇકોર્ટે કિંજલ દવેને 'ચાર ચાર બંગડી વાળી ગાડી' ગીત ગાવા પર સ્ટે લંબાવ્યો છે. કિંજલ દવેને આ ગીત ગાતા રોકવા માટે રેડ રીબોન એન્ટરટેઈનમેન્ટ કંપનીએ અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટમાંની કોમર્શિયલ કોર્ટમાં કોપીરાઇટનો કેસ ફાઇલ કર્યો હતો, પરંતુ અરજદાર ગીતના કોપીરાઈટ હોવાનુ પુરવાર કરી શક્યા નહતા અને કિંજલ દવે એ કેસ જીતી ગઈ હતી. એ બાદ સિવિલ કોર્ટના ચુકાદાને રેડ રિબન એન્ટરટેઈનમેન્ટ કંપનીએ હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો અને ત્યાં અરજી કરાતા કિંજલ દવે પર ચાર બંગડી ગીત ગાવા પર 6 માર્ચ સુધી સ્ટે લંબાવવામાં આવ્યો હતો.
Social