સુપ્રભાત સાણંદ : કૃપા ઠક્કર

સો ટચની વાત:સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય માટે તન નહી, મન નિર્મળ હોવું પણ જરૂરી છે

ઈવીએમમાં જો નોટાનું બટન ના હોત તો ભાજપને 156ને બદલે 160 સીટ મળી હોત; વાંચો કઈ ચાર સીટ નોટાએ ખૂંચવી

નવા મંત્રીમંડળમાં કોને મળી શકે સ્થાન? વજુભાઈએ કૉંગ્રેસને ગાંધીજીની આ સલાહ માનવા કહ્યું, જુઓ દિવસના 7 સૌથી મોટા સમાચાર